» فقیر

وجود 6 میلیون فقیر در کشور

قائم مقام معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با بیان اینکه در حال حاضر شش میلیون فقیر در کشور وجود دارد، اظهارکرد: این فقرا عائله و تحت پوشش و عنایت نظام هستند چراکه نظامی که برپایه اسلام و عدالت شکل گرفته است نمی‌تواند نسبت به فقرای جامعه خود بی‌تفاوت باشد

احمدی‌نژاد: با هدفمندی یارانه‌ها حتی یک فقیر باقی نمی‌‌ماند

احمدی نژاد خطاب به جامعه جهانی تصریح کرد: “اگر خیال می کنید چماق بلند کنید از ایران امتیاز می گیرید بدانید این ملت با منطق و ایمان خودش صدها چماق شما را بر سرتان خورد خواهد کرد و اگر خیال می‌کنید با بلند کردن چماق می‌توانید امتیازی از ایران بگیرید، بدانید این ملت با منطق خود و ایمان و همبستگی خود صدها چماق خود را در سرتان خرد خواهد کرد.