» فقرزدایی

دروغهای نیویورکی و آینده نظام

آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرونده سکینه آشتیانی در مقابل دیدگان ملت ایران و جهانیان منکر صدور حکم سنگ سار، شدن ! و این دروغ بزرگ چنان به فرهنگ مردم ایران خدشه وارد کرد که برای ترمیم آن باید به انتظار زمانی طولانی و پرداخت هزینه های گزاف باشیم. / فرزندان امام و انقلاب هنگامی که به طور عملی به این نتیجه برسند که دیگر راهی برای زدودن خط انجمن حجتیه در بخشهایی از ارکان نظام وجود ندارد بی تردید از جمهوری اسلامی که آغشته به این تفکر آلوده باشد عبور خواهند کرد.

112، رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت

« از 20 سال پيش تا كنون نرخ بهره در ايران 55 درصد است در حالي كه در هيچ كشوري اين شرايط وجود ندارد. در حال حاضر بانك‌هاي دولتي حداقل 25 درصد بهره مي‌گيرند. وقتي نرخ بهره اين قدر بالاست طبيعي است كه اشتغال كم و قدرت خريد كم و تورم بالاست و نتيجه هم اين مي‌شود كه به جاي 30 درصد 70 درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم مي‌پردازند.»