• صفحه اصلی
  • » با درخواست زندانیان و در پی وخامت حالش، رضا شهابی به اعتصاب غذای خود پایان داد...

» فعال کارگری ،رضا شهابی

با درخواست زندانیان و در پی وخامت حالش، رضا شهابی به اعتصاب غذای خود پایان داد

از آنجا که این زندانی سیاسی در شرایط جسمی نامساعد بود، ادامه اعتصاب وی را با مشکلات بحرانی و جدی جسمی رو به رو کرده و هم بندانش از وی درخواست کردند تا با انصراف از اعتصاب غذا، از راه های دیگری خواسته های خود را دنبال کند. رضا شهابي نيز با این درخواست موافقت کرد.

نامه اعتراضی رضا شهابی: هیچ تغییری در وضعم داده نشده است

شهابی در نامه خود با اشاره به وعده های مسئولین در مورد تغییر در وضعیتش در صورت توقف اعتصاب غذای یک ماهۀ وی، این فعال کارگری روز یکشنبه اعلام کرد “با توجه به وضعیتی که برای من پیش آمده، اعلام می‌کنم که تا موارد زیر برای من فراهم نشود، اجازه‌ هیچ‌گونه درمانی را نخواهم داد.”

پایان اعتصاب غذای رضا شهابی

رضا شهابی که از روز 13 آذرماه در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از درخواست بسیاری از فعالان مدنی و نیز درخواست اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یک شنبه 28 آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی / مسئولان قضایی پاسخگو نیستند

بیش از ده روز از اعتصاب غذای رضا شهابی می‌گذرد، اما مسئولان قضایی همچنان پیگیری‌های خانواده این عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و پاسخگویی را به هفته آینده و پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا موکول کرده‌اند.

وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی، فعال کارگری، پس از اعتصاب غذا در زندان

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که از روز شنبه ۱۳ آذر ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب خشک زده، دچار وضعیت وخیم جسمانی شده است.