» فعال کارگری،رضا شهابی

پایان اعتصاب غذای رضا شهابی

رضا شهابی که از روز 13 آذرماه در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از درخواست بسیاری از فعالان مدنی و نیز درخواست اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یک شنبه 28 آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی / مسئولان قضایی پاسخگو نیستند

بیش از ده روز از اعتصاب غذای رضا شهابی می‌گذرد، اما مسئولان قضایی همچنان پیگیری‌های خانواده این عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و پاسخگویی را به هفته آینده و پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورا موکول کرده‌اند.

وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی، فعال کارگری، پس از اعتصاب غذا در زندان

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که از روز شنبه ۱۳ آذر ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب خشک زده، دچار وضعیت وخیم جسمانی شده است.