• صفحه اصلی
  • » قطع 60 درصد دسترسی‌های مراکز پژوهشی کشور به منابع علمی جهان...

» فعالیت های پژوهشی

قطع 60 درصد دسترسی‌های مراکز پژوهشی کشور به منابع علمی جهان

اسماعیل قادری فربا اشاره به اقدامات مهم حوزه حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال 93 به رفع مشکل امکان دسترسی به منابع علمی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز حدود 60 درصد از دسترسی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به منابع علمی قطع شده بود

بهپاد به وزارت علوم هم می رود

در حالی‌که جمعیت 4 میلیونی نفری دانشجویی در کشور را شاهد هستیم، وضعیت پژوهش در کشور مطلوب نیست.

بکارگیری اساتید بسیجی در عرصه علوم انسانی

معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه هدف اصلی در فعالیت های پژوهشی بسیج دانشجویی، شناسایی نخبگان علمی و توانمند سازی این افراد است، گفت: این محققان به سطحی از توانمندی می رسند که به عنوان محقق به مراکز تحقیقاتی کشور معرفی می شوند.