• صفحه اصلی
  • » محمد کیانوش راد در جمع اصلاح طلبان عرب خوزستان: نگاه امنیتی از مناطق قومی برچیده شو...

» فعالان عرب اصلاح طلب

محمد کیانوش راد در جمع اصلاح طلبان عرب خوزستان: نگاه امنیتی از مناطق قومی برچیده شود

مگر فعالان عرب ها چه می خواهند. آنان هم مثل بقیه خواستار حل معضل بیکاری و فقر و رفع بی عدالتی های اجتماعی و فرهنگی هستند ، اگر یک فارس این را بگوید کسی اشکالی نمی گیرد، اما اگر همین خواسته های برحق و منطقی را جمعی از بچه های عرب بگویند، گاهی با بدفهمی و سوء ظن با آنها برخورد می شود.