• صفحه اصلی
  • » نماینده مریوان: طرح نظارت بر نمایندگان، مغایر با شأن و استقلال نمایندگان، و خلاف ق...

» فشار بر نمایندگان

نماینده مریوان: طرح نظارت بر نمایندگان، مغایر با شأن و استقلال نمایندگان، و خلاف قانون اساسی است

برخی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان که مصونیت قضایی و استقلال نمایندگان را زیر سوال می برد، خلاف قانون اساسی است. مواردی از این طرح، از جمله به تاخیر انداختن ایراد نطق نمایندگان به منظور تنبیه کردن آنها، خلاف و فراتر از قانون اساسی است. بنده یکی از پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان این طرح بودم و با کلیات طرح موافق هستم، اما جزئیات آن باید به گونه ای باشد که شان و منزلت نمایندگان زیر سوال نرود.

فشار به نمایندگان برای پس گرفتن استیضاح

یکی از طراحان استیضاح گفت: حتي تماس گيرندگان مي گويند كه استيضاح را به بعد از هفته دولت موكول كنيد اما نمايندگان به طور جد بر استيضاح وزير كشاورزي در بعد از تعطيلات مجلس تاكيد دارند.