• صفحه اصلی
  • » فرمانده کل سپاه: فتنه ۸۸ خطرناک‌تر از جنگ ۸ساله بود...

» فرمانده سپاه، سردار جعفری

فرمانده کل سپاه: فتنه ۸۸ خطرناک‌تر از جنگ ۸ساله بود

این ادعاها در حالی مطرح می شود که در حال حاضر تعدادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به خاطر حمایت از خواسته های قانونی مردم در حبس هستند و میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب امام که مدیریت اجرایی کشوررا در طول هشت سال جنگ با موفقیت به عهده داشت، بطور غیرقانونی در حصر خانگی است.