• صفحه اصلی
  • » بیت آیت‌الله فاطمی‌نیا خبر حمایت ایشان از رئیسی را تکذیب کرد...

» فاطمی نیا

بیت آیت‌الله فاطمی‌نیا خبر حمایت ایشان از رئیسی را تکذیب کرد

بیت آیت‌الله فاطمی‌نیا ضمن تکذیب حمایت ایشان از ابراهیم رئیسی، اعلام کرد ایشان نام هیچ نامزدی را برای حمایت اعلام نکرده‌اند. در روزهای اخیر رسا‌نه‌های اقتدارگرایان مبادرت به انتشار اخبار جعلی مبنی بر حمایت برخی از شخصیت‌های مورد وثوق مردم کردند، اخباری که ساعتی پس از انتشار تکذیب شدند

همه عمر در حال تحویل هستیم؛ باغچه دل را هرس کنیم

ما دائم در تحویل هستیم. تمام عمر ما در تحویل است، اما چون این تحویل سال خیلی سر و صدا دارد، آن را متوجه می‌شویم. بالاخره سال هجری شمسی در حال تمام شدن است و سال جدید می‌آید، اما توجه کنید که وظایفی داریم که آنها مهم هستند. امثال حسد، غیبت، سوءظن و این‌ها را دست کم نگیرید؛ این‌ها انسان را از پرواز می‌اندازد. باید این باغچه درون را نگاه کنیم و این درخت‌های پوسیده حسد و سوءظن و غیبت و … را در سال 91 دور بیاندازیم.