• صفحه اصلی
  • » هشدار عروس امام به مسئولان نظام: اگر شنوای انتقاد و پاسخگوی مردم نباشید، زیر سلطه ش...

» فاطمه طباطبایی

هشدار عروس امام به مسئولان نظام: اگر شنوای انتقاد و پاسخگوی مردم نباشید، زیر سلطه شیطان می‌روید

وقتی مسئولی هشدار و نقد مردم را نشنود و خود را پاسخگوی مردم نبیند، رفته رفته شیطان بر او مسلط می شود و به میزان تسلط شیطان، از انسان ها، فاصله می گیرد؛ تا آن جا که دشمن آن ها می‌شود و به اندازه قدرتش، با آنها دشمنی می کند و از هیچ امری باکی ندارد. این خصلت شیطان است که باطل را برای او حق جلوه می دهد

نگاه فاطمه طباطبایی به وصیت نامه امام خمینی: رهبری، مردم و مجلس نگذارند نظامی‌ها وارد سیاست شوند

امام بسیار بر آن تأکید داشتند این بود که نظامی‌ها نباید وارد سیاست بشوند و بسیار تأکید داشتند که فرماندهان، افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع کنند و به صراحت می‌گویند ورود اینان در احزاب سیاسی موجب تباهی آنان می‌شود و از دولت، مردم، مجلس، رهبر یا شورای رهبری می‌خواهند که نگذارند چنین اتفاقی بیفتد.

حقیقت را فدای مصلحت نکن که هیچ مصلحتی با حق همسنگ نیست

در این نامه آمده است:”مباد ذره‌ای از مهرت نسبت به مردم حتی خفتگانی که به تو ناسزا گفتند خرداد کم شود. مباد از دعای خیر برایشان غفلت کنی، از غفلت مردم نیز لحظه‌ای رنجیده مشو که در فرهنگ پدر و پدربزرگت گناهی ناپسند است.”

عده ای بنا دارند از جوان ها سوء استفاده کنند

دکتر طباطبایی با اشاره به تلخی حادثه 14 خرداد، یادآور شد که البته همگان اجازه اظهار نظر و انتقاد دارند، اما اینکه گروهی فکر کنند حرف خود را با چنین شیوه هایی بیان کنند، درست نیست و نگران کننده تر اینکه عده ای بنا دارند از جوان ها اینگونه سوء استفاده کنند.