• صفحه اصلی
  • » ادعای احمدی نژاد در مورد ایجاد اشتغال و هدفمندی یارانه ها دروغ است...

» فاز دوم هدفمندی یارانه ها. پرداخت های فصل انتخابات

ادعای احمدی نژاد در مورد ایجاد اشتغال و هدفمندی یارانه ها دروغ است

در بخش تولید هم ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت ها بوده است و باقی آن از منابع دیگر پرداخت شده است . یک مورد آن که گزارش آن را هم به مجلس دادیم از محل فروش فولاد هرمزگان بود که فولاد مبارکه فولاد هرمزگان را خرید و پول آن را به هدفمندی اختصاص داد.

پرداخت های فصل انتخابات/ کمک 70 تا 100 هزار تومانی به 60 میلیون نفر به توصیه رهبری

هر چند نمایندگان و کارشناس اقتصادی بر این باورند که کمک نقدی به جامعه منجر به گرانی و افزایش تورم می شود، اما دولت و مجلس بنا به توصیه رهبری توافق کردند که به 60 میلیون نفر کمک نقدی پرداخت شود.