• صفحه اصلی
  • » چرا به یکباره 600 مرکز پودمانی تعطیل شد؟...

» فارغ التحصیلان

چرا به یکباره 600 مرکز پودمانی تعطیل شد؟

سؤالی که ذهن همه را مشغول کرده آنست که چرا مجلس در قبال این تصمیم سکوت اتخاذ کرد و اجازه سوزاندن منابع و فرصت‌ها را به راحتی در اختیار دیگران قرار داده است.