• صفحه اصلی
  • » اولین ملاقات فائزه هاشمی با برادرش مهدی در زندان اوین...

» فائزه هاشمی، مهدی هاشمی

اولین ملاقات فائزه هاشمی با برادرش مهدی در زندان اوین

فائزه هاشمی که چهارشنبه گذشته از انفرادی های 209 به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود امروز پس از چند هفته در ملاقات کابینی حاضر شده و برای نخستین بار توانست با مهدی هاشمی ملاقات کند.