• صفحه اصلی
  • » شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست...

» غیر قانونی

شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون نیست. بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس: پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، خلاف قانون اساسی است

این طرح به شکل مصوبه دولت با مواد گوناگونی از قوانین و مقررات مالی لایحه قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و … مغایر است. اجرای طرح در سال جاری با کسری حداقل 8 هزار میلیارد ریالی روبرو است.

بازار داغ تجهیزات شنود صدا وتصویر

دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.