• صفحه اصلی
  • » کرمی: تقاضای استرداد منافقین در همه نشست‌های بین المللی باید مطرح شود...

» غلام رضا کرمی

کرمی: تقاضای استرداد منافقین در همه نشست‌های بین المللی باید مطرح شود

کشورهای استکباری خود به خوبی می دانند که بیشترین اقدامات تروریستی و کشتارها توسط گروهک منافقین انجام می شود اما مدافع آنها هستند و از آنها حمایت می کنند.