• صفحه اصلی
  • » پیام عید قربان روحانی:اینک نوبت ماست که از خودخواهی ها و سلیقه های فردی بگذریم...

» عیدقربان

پیام عید قربان روحانی:اینک نوبت ماست که از خودخواهی ها و سلیقه های فردی بگذریم

اینک نوبت ماست که از خودخواهی ها و سلیقه های فردی خود بگذریم و به آرمان های بلند و با عظمتی بیاندیشیم که می تواند همه ما را با هم پیوند دهد و تلخ ترین سختی ها را آسان و قابل تحمل سازد.