• صفحه اصلی
  • » عملیات کربلای یک/ آزاد سازی مهران نقطه پایان استراتژی دفاع متحرک عراق...

» عملیات کربلای 1

عملیات کربلای یک/ آزاد سازی مهران نقطه پایان استراتژی دفاع متحرک عراق

مرحله اول عملیات کربلای یک در ساعت ۲۲/۳۰روز نهم تیر ماه ۱۳۶۵با رمز یا ابا الفضل العباس، ادرکنی آغاز شد و نیروهای خودی در اغلب محورها خطوط دشمن را شکسته و تا قبل از روشنایی صبح ضمن انهدام بیش از ده گردان پیاده عراق، اهداف مرحله اول و قسمتی از مرحله دوم عملیات را به تصرف درآوردند.