• صفحه اصلی
  • » فتح ۱۰؛ عملیات چریکی رزمندگان در عراق...

» عملیات فتح ۱۰

فتح ۱۰؛ عملیات چریکی رزمندگان در عراق

عملیات فتح ۱۰ مانند سایر سلسله عملیات های فتح در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشین اربیل عراق، با مشارکت معارضان کرد عراقی به اجرا درآمد