• صفحه اصلی
  • » حمله قلبی رییس ستاد بابلسر موسوی در زندان...

» علی طارمی

حمله قلبی رییس ستاد بابلسر موسوی در زندان

علی طاری رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی بوده که در فروردین سال جاری پس از احظار به اداره اطلاعات شهرستان بابلسر بازداشت و به زندان اداره اطلاعات ساری و سپس به زندان متی کلای بابل منتقل شد.