• صفحه اصلی
  • » نماینده نقده: سیاستهای دولت در واردات بی‌رویه، تیشه به ریشه صنعت شکر می‌زند...

» علی حسنلویی زنجانی

نماینده نقده: سیاستهای دولت در واردات بی‌رویه، تیشه به ریشه صنعت شکر می‌زند

ادامه روند فعلی و واردات بی رویه شكر و نامتعارف بودن تعرفه های گمركی تیشه بر ریشه این صنعت دیرینه خواهد زد كه به عنوان صنعتی كامل بوده و ارتباط مستقیم با صنایع مختلف ازجمله: صنایع چوب و كاغذ، صنایع فلزی، صنایع لاستیك و پلاستیك؛ صنایع شیمیایی، معادن سنگ آهك، صنایع غذایی متعدد، صنایع دامی، صنیع كنسانتره دام، صنایع هادی و… دارد و ضعیف شدن آن ناخواسته بر صنایع مرتبط نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت