• صفحه اصلی
  • » سبزهای گمنام / علی بیکس از آزمون دانشگاه بازماند...

» علی بیکس

سبزهای گمنام / علی بیکس از آزمون دانشگاه بازماند

بیکس دارای دکترای تاریخ است اما تصمیم داشت که تحصیلات خود را در دوره حقوق آغاز کند و از ماهها پیش مطالعه کتابهای مربوط به آزمون حقوق را در بند 350 اوین آغاز کرده بود اما به دلیل بی توجهی مسوولان زندان از شرکت در آزمون بازماند.