• صفحه اصلی
  • » تماس و ابراز همدردی مهدی کروبی با خانواده عاطفه و ضیاء نبوی...

» علی اکبر نبوی

تماس و ابراز همدردی مهدی کروبی با خانواده عاطفه و ضیاء نبوی

مهدی کروبی روز گذشته در تماسی تلفنی با خانواده ضیاء نبوی، زندانی در تبعید، با این خانواده ابراز همدردی کرد و وضعیت عاطفه و ضیاء نبوی را از آنها جویا شد. پدر و مادر سید ضیاء نبوی در این مکالمه، خاطرنشان کردند که مسئولین قضایی و امنیتی خود نسبت به ناعادلانه بودن حکم صادره برای ضیاء نبوی آگاه هستند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از این بی‌عدالتی به عمل نمی‌آورند. پدر سید ضیاء نبوی همچنین در پاسخ به آقای کروبی که از آخرین وضعیت این دانشجوی زندانی می‌پرسید، گفت: در هفته اخیر که به ملاقات فرزندم رفتم، فقط دو دقیقه ملاقات کابینی به بنده دادند.

احضار و بازجویی هفت ساعته پدر ضیاء نبوی در وزارت اطلاعات

سید علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل و زندانی، پس از بازگشت از زندان اهواز و ملاقات با فرزندش به اداره اطلاعات فرا خوانده شد و بابت مصاحبه ها و پیگبری وضعیت نامناسب فرزندش تحت فشار و بازجویی قرار گرفت.