• صفحه اصلی
  • » شرایط رنج آور کنونی ناشی از بی اخلاقی هاست، پارلمان اخلاق در كشور تشكيل شود...

» علی اکبر رشاد

شرایط رنج آور کنونی ناشی از بی اخلاقی هاست، پارلمان اخلاق در كشور تشكيل شود

ما بايد در موازات حقوق به اخلاق هم مي‌پرداختيم، ولي مشاهده مي‌كنيم كه وجه اخلاق مغفول و متروك است.