• صفحه اصلی
  • » خاموشی: دولت بعدی با مصایب اقتصادی زیادی رو به رو ست...

» علینقی خاموشی

خاموشی: دولت بعدی با مصایب اقتصادی زیادی رو به رو ست

دولت یازدهم به طور قطع برای اصلاح نظام اقتصادی، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود. یکی از این مشکلات، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ست. مشکلات ارزی و بحرانی که در سطح رفاه مردم ایجاد شده نیز از دیگر مصایب دولت است.