• صفحه اصلی
  • » بند «میم» وصیت نامه امام مجوز خودسری نیست...

» علیرضا صدرا

بند «میم» وصیت نامه امام مجوز خودسری نیست

در بند میم وصیت نامه سیاسی الهی، حضرت امام خمینی(س) ایشان بر مردم و جوانان حزب اللهی تکلیف کردند چنانچه به یکی از مواردی که به آن اشاره کرده‌اند برخورد کردند به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنند و اگر کوتاهی دیدند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خیلی از اوقات حرکت‌هایی که بعضا خودجوش نامیده می‌شود و بعضا آثار و تبعات سیاسی زیادی به دنبال دارد به استناد به بند میم وصیت نامه امام خمینی انجام می‌شود.