• صفحه اصلی
  • » علیرضا روشن با پایان حبس یکساله آزاد شد...

» علیرضا روشن

علیرضا روشن با پایان حبس یکساله آزاد شد

علیرضا روشن، شاعر، روزنامه نگار و از فعالان حقوق دراویش در ساعت ۱۰ صبح امروز، با پایان رساندن دورهٔ محکومیت یک ساله خود، از زندان اوین آزاد شد.

از من ات گریزی نیست؛ شعر تازه ای از علیرضا روشن شاعر دربند

علیرضا روشن شاعر و نویسنده در بند شعر تازه ای خود را به امید کوکبی به مناسبت دریافت جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف تقدیم کرده است.

علیرضا روشن، درویش دربند، برنده جایزه شعر مقاومت فرانسه شد

علیرضا روشن برنده شعر مقاومت اندرو ورده «André Verdet » شد.