• صفحه اصلی
  • » آسیب‌های اجتماعی در کشور 12/5 درصد افزایش یافته است...

» علوم رفتاری

آسیب‌های اجتماعی در کشور 12/5 درصد افزایش یافته است

” 5.7 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که با توجه به مشکلات طبیعی و کمبود زمینه‌های اشتغال در روستاها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند. “