• صفحه اصلی
  • » پایه‌های دیانت: اختیار و عقلانیت و محبت...

» عقلانیت جمعی

پایه‌های دیانت: اختیار و عقلانیت و محبت

آیه ۷۰ از سوره شریفه اسراء می‌ گوید: «و لقد کرمنا بنی آدم.» خیلی جالب است که در این آیه نمی‌ گوید و لقد کرمنا المومنین نمی‌ گوید لقد کرمنا المسلمین نمی‌ گوید لقد کرمنا الموحدین حتی نمی‌ گوید لقد کرمنا الانسان می‌ گوید لقد کرمنا بنی آدم. می‌ گوید کرامت ارزش ذاتی است. صحبت از این دارد که که این موجودی که در دنیا است، ارزش دارد صرف نظر از هر مذهب، صرف نظر از هر عقیده و صرف نظر از هر فکری برای خودش جایگاهی دارد، که نباید جایگاه خودش را فراموش کند.

عقلانيت جمعي توحيدي و زمينه‌هاي فكري آن

تجربياتي كه كشورمان از خرداد 1388 تا كنون شاهد بوده است يقينا در تحليل‌ها و ادراك‌هاي همه ما از سير تحول جامعه ايراني بسيار تاثيرگذار بوده و به جرات مي‌توان مدعي شد انديشه‌هاي همه ما درباره آن در طول اين مدت دگرگوني‌هاي فراواني را مشاهده كرده است.