• صفحه اصلی
  • » بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد...

» عفو عمومی

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

بشار اسد ،‌ این فرمان را برای جرائمی که تا قبل از تاریخ 29 اکتبر 2013 صورت گرفته است، صادر کرد.