• صفحه اصلی
  • » خباز:در معاملات بین المللی نمی توان دلار و یورو را متوقف کرد...

» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

خباز:در معاملات بین المللی نمی توان دلار و یورو را متوقف کرد

خباز گفت: در اقتصاد باید مانند پدرانمان عمل کنیم. آنها مقداری از مزرعه مقداری از میوه‌های سر درختی و مقداری هم از طریق دام ارتزاق می‌کردند و اگر به هر کدام لطمه‌ای وارد می‌شد با درآمد دیگر فعالیت اقتصادی آن سال را سپری می‌کردند. اقتصاد درست این است و باید از این تفکر قدیمی در اداره کشور استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: واردات بی رویه کمر تولید را شکسته است

عضو فراکسیون خط امام مجلس گفت:”بسيار عجيب است كه سنگ قبر حک شده از چين وارد می‌كنيم؛ جا‌نماز و خاک زير‌پای گربه خانگی وارد می‌كنيم.”