• صفحه اصلی
  • » ديپلماسي به روش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات...

» عضویت در شورای اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور

ديپلماسي به روش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

یک مقام اجرایی وزارت اطلاعات اگرچه برای همه مهمانان ” شبی خوش، پربار و به یادمانی ” آرزو کرد اما این درخواست را مطرح کرد که امیدوار است بعد از این مهمانی و انتقال اظهارات توسط مهمانان به دولتهایشان، آنان از کاندیداتوری ایران و همچنین معرفی کارشناس حمایت کنند.