» عبدالمجید معادیخواه

آزادی بیان

حكومت به معني درست و دقيق كلمه بدون آزادي بيان شدني نيست زيرا اين بحث به مشاركت برمي‌گردد. سخن گفتن از مشاركت آسان و عمل به آن بسيار سخت است. در حقيقت مشاركت به اين معناست كه همه افراد جامعه احساس كنند باري بر دوش آنان است و وجود چنين احساس مسووليتي در افراد، هنر كمي نيست. امام علي (ع) مي‌فرمايد: «بار يك حكومت را جز دوش يك ملت نمي‌تواند بردارد.» امام (ع) در اين سخن تاكيد مي‌كنند كه يك نفر را هم نمي‌شود استثنا كرد چه آن يك نفر در بالاترين سطح فضايل و سوابق باشد و چه در پايين‌ترين سطح و اگر يك نفر هم از قلم افتاد، به همين مقدار اين بار كج است.

انتقاد معادیخواه از عملکرد خودش: خود حقیقت پنداران زورمدار می شوند نه منطق محور

وی که پیش از این قاضی دادگاه انقلاب بود می گوید: حالا فرض کنید بنده با دوستانی که در قدیم با هم همکار و همراه و هم‌هدف بودیم، بارها هم‌محفل و هم‌سفره بودیم، با بعضی‌هایشان همبند و هم زندان بودیم، اگر در اینجور جاها نگاه‌های متفاوت باشد امروز من معتقد هستم که نباید من تعامل‌ام جوری باشد که گویی به دیگری حق فکر کردن و حق انتخاب کردن و حق داشتن برداشت و حق داشتن نگاه نمی‌دهم. حتی اگر درست فکر کنم.