• صفحه اصلی
  • » عباسپور: احمدی نژاد برای بهره وری سیاسی خود، به قوه قضاییه هم حمله کرده است...

» عباس پور

عباسپور: احمدی نژاد برای بهره وری سیاسی خود، به قوه قضاییه هم حمله کرده است

عباس پور گفت:”متاسفانه در شرایط کنونی تضعیف سایر ارکان نظام چه مجلس و چه قوه قضائیه و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک عادت برای دولت به خصوص شخص رئیس جمهور شده است و این به مصلحت نظام نیست.”