• صفحه اصلی
  • » ابراز نگرانی عضو جامعه روحانیت از تندروی طلبه‌های طرفدار دولت...

» طلاب تندرو

ابراز نگرانی عضو جامعه روحانیت از تندروی طلبه‌های طرفدار دولت

برخی طلاب تندرو یا سوپرانقلابی یا خیلی تیزرو هستند که به اسم دفاع از اسلام و انقلاب، اگر مرجعی کوچک‌ترین اظهارنظری کرد یا چیزی گفت، ممکن است حدود و شؤون او را رعایت نکرده و شروع به بی‌ادبی یا تهاجم لفظی به ایشان کنند. اغلب آن دسته‌یی که کارهایی از جمله کفن‌پوشی و… را انجام می‌دادند، همان طلاب تندرو و سوپرانقلابی امروز هستند که به آنها اشاره کردم و همان‌ها حالا جزو طرفداران دولت به حساب می‌آیند.