• صفحه اصلی
  • » قیمت برق کشاورزان چهار و نیم برابر می شود...

» طرح تحول اقتصادی

قیمت برق کشاورزان چهار و نیم برابر می شود

قيمت برق در بخش كشاورزي در حال حاضر 2 تومان در هر كيلووات ساعت است كه با اين حساب پس از هدفمندي يارانه ها 7 تومان افزايش خواهد داشت.

وزیر نیرو: قیمت برق را می دانم، اما گفتند نگو

وی درباره دلایل عدم اعلام قیمت نهایی برق گفت: حتماً رئیس جمهور مصلحتی دانسته است كه گفته است این را اعلام نكنید من خودم از افرادی هستم كه به رئیس جمهور گفتم قیمت برق را اعلام كنیم اما حتما رئیس جمهور مصلحتی دیده كه كسی بدون هماهنگی با كار گروه تحول اقتصادی این كار را انجام ندهد.