• صفحه اصلی
  • » سیــــــــاهه تخلفات قــانونی دولــت احمدی نژاد...

» ضوابط غیرقانونی

سیــــــــاهه تخلفات قــانونی دولــت احمدی نژاد

نمایندگان مجلس در نامه‌ای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد را به تفصیل مطرح کرده‌اند. اهمیت مفاد نامه، به این است که از سویی برای اولین بار یکجا با چنین شرح و تفصیلی مطرح شده، و از سوی دیگر روایت نمایندگان مجلسی است که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، از عملکرد کسی که برای اجرای قانون سوگنده خورده است.

بخش از واردات 70 درصدی با رانت‌ها و ضوابط غیرقانونی صورت می‌گیرد

نماینده ساوه گفت:”کارگران کشور که به صورت موقت در حال کار هستند، هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. این کارگران هنگامی که وارد بازار کار می‌شوند با بی‌مهری‌هایی که به آنها می‌شود و اختیاری که مدیران دارند، این افراد را اخراج می‌کنند که این اخراج‌ها باعث شده که طلاق افزایش پیدا کند.”