• صفحه اصلی
  • » رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ نظارت‌پذیری در فضای اداری کشور پایین آمده است...

» ضعف در نظارت

رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ نظارت‌پذیری در فضای اداری کشور پایین آمده است

فرهنگ نظارت‌ پذيري در فضاي اداري و حتي عمومي كشور ما پائين آمده است. البته ما نمي‌خواهيم مباحث خود را رسانه‌اي كنيم. چرا كه هم‌اكنون در پنج دستگاه نظارتي ما پرونده‌هاي بسياري وجود دارد كه اگر ما بخواهيم اين مسائل و پرونده‌ها را رسانه‌اي كنيم،تمام فضاي رسانه‌ها اشغال مي‌شود.

یک امتیاز دیگر به دولت: حذف نقش نظارتی دیوان محاسبات در برنامه پنجم توسعه

عبارت “دیوان محاسبات مجلس” از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا موضوع “نظارت” که یكی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذكرات پیاپی مجلس و كارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود.

انتقادات نمایندگان درباره قانون گریزی و ضعف در نظارت

نارکارآمدی سیستم اداری کشور موجب شده سیل درخواست های مردمی به سوی نمایندگان ارائه شود و آنان هم برای آنکه جایگاه خود را در میان رای دهندگان از دست ندهند به نحوی تلاش می کنند این درخواست ها را اجابت کنند.