• صفحه اصلی
  • » صنعت چرم در آستانه تعطیلی قرار دارد...

» صنعت چرم

صنعت چرم در آستانه تعطیلی قرار دارد

هر ساله 22 میلیون راس دام در کشور کشتار می‌شود که اگر پوست این حیوانات قاچاق نشود مطمئنا ارز آوری بیشتری را در زمینه تولید و صادرات چرم خواهیم داشت.

گرانی، قاچاق، تحریم و واردات بی‌رویه، وضع صنعت چرم را بحرانی کرده است

گراني باعث شده‌ كه مردم‌ كشتار دام كمتري داشته باشند و به تبع آن صنعت چرم هم دچار مشكل شود / با اين اوضاع بدكشتار دام، شاهد قاچاق پوست هم به كشورهايي مثل تركيه، افغانستان، پاكستان و هند هستيم. / مواد سالامبورسازي كه از خارج كشور به خصوص ايتاليا وارد ايران مي‌شود با هزينه‌هاي چند برابري وارد كشور می‌شود.