• صفحه اصلی
  • » رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ورشکسته شده‌اند...

» صندوق بیمه

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ورشکسته شده‌اند

به علت ضعف مدیریتی و ناموفق بودن بازگشت سرمایه در صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی این صندوق‌ها ورشکسته شده اند.

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان از حرف تا عمل

هشتصد هزار خانوار روستایی را تحت پوشش قرار دهد یک ایده انحرافی و غیرقانونی می‌باشد. بنابراین باید برنامه‌ریزی این صندوق به گونه‌ای باشد که کلیه روستائیان واجد شرایط اعم از زن یا مرد، متأهل یا مجرد را تحت پوشش قرار دهد.