• صفحه اصلی
  • » به یاد زنده یاد دکتر صدیق سروستانی...

» صدیق سروستانی

به یاد زنده یاد دکتر صدیق سروستانی

هفته گذشته جامعه دانشگاهی ایران استادی مبرّز، و جامعه شناسی ایران گوهری ناب را از دست داد. زنده یاد دکتر رحمت ا… صدیق سروستانی پس از تحمل یک دوره سخت بیماری دعوت معبودش را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. صدیق را می توان جزو افرادی بر شمرد که به لحاظ تاریخی واسط بین نسل دوم و نسل سوم جامعه شناسان ایرانی هستند.

از وبلاگ ها/ برای استادی که جامعه شناسی را زمینی می خواست

دکتر صدیق دنبال تغییری در جنس تحلیل ها بود. اینچنین شد که «جامعه شناسی زمینی» اش به پاخاست. نوشته هایی که احوال جامعه بود. با همان زبان شیوا و برنده ای که همگان از او می شناختیم. زبان صریحش به کار تحلیل آمده بود. به کار شناخت جامعه ای که در آن نفس می کشیدیم. زمینی ِ زمینی بود. از جنس جامعه شناسی فراموش شده ی این سال های دانشکده. وقتی قرار باشد روی زمین زندگی کنی و از آن بنویسی، سکوت در برابر اتفاقات امکان پذیر نمی شود. بازوبند پهلوانی به دست یک غیر پهلوان می شود سوژه ای برای نوشتن و دلیلی برای ممیزی های آن نوشتار.