• صفحه اصلی
  • » همسر شکوری راد: کاش قوه قضاییه نهادهای امنیتی و نظامی خودسر را تحت کنترل خود قرار د...

» صدیقه خدمت

همسر شکوری راد: کاش قوه قضاییه نهادهای امنیتی و نظامی خودسر را تحت کنترل خود قرار دهد

ایکاش تعقل، تدبر و شجاعتی در قوه قضاییه به پا خیزد تا باعث شود این قوه نهادهای امنیتی و نظامی خودسر را تحت کنترل کامل خود قرار دهد و طبق قانون علت واقعی بازداشت افراد را ظرف مدت 24 تا 48 ساعت به خانواده آنها اطلاع داده و بعد از آن به طور مرتب خانواده های نگران و مضطرب را از وضعیت زندانیان آگاه نماید و از دادستان بخواهد که به دادخواهی زندانیان و خانواده آنها بپردازد نه آنکه خود مدعی و شاکی بی گناهانی چون دکتر شکوری راد باشد.

همسر شکوری راد:آنچه در اطلاعیه دادستانی آمده، کذب محض است

آنچه را هم که در اطلاعیه دادستانی آمده که ایشان متهم به اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی هستند، به هیچوجه صحت ندارد. من حدس می زنم که همان خصومت های شخصی که از قبل مانده بود در خصوص رد اظهارات آقای محسنی اژه ای و شکایت دادستانی، که به احتمال قوی همین خصومت ها علت بازداشت ایشان است

به گفته بازپرس پرونده، دکتر شکوری راد امشب آزاد می‌شود

دکتر صدیقه خدمت، همسر شكوري راد، از تودیع وثیقه برای آزادی وی خبر داد و تاکید کرد که با توجه به طی کلیه مراحل قانونی لازم و طبق گفته مقامات قضایی، دکتر شکوری راد امشب قرار است آزاد شود.