• صفحه اصلی
  • » تفتیش دوباره منزل صبا واصفی توسط ماموران امنیتی...

» صبا واصفی

تفتیش دوباره منزل صبا واصفی توسط ماموران امنیتی

این فعال حقوق‌بشر، در زمینه اعدام نوجوانان فعالیت‌های موثر و قابل توجهی انجام داده و مصاحبه‌ها و مقاله‌های بسیاری را در این زمینه و حوزه‌های دیگر نقض حقوق بشر به رشته تحریر درآورده است.