» صادرات نفت ایران

کاهش صادرات نفت ایران به ژاپن

وزارت بازرگانی ژاپن روز جمعه، نهم فروردین اعلام کرد که صادرات نفت ایران به این کشور در ماه فوریه سال جاری نسبت به سال قبل تا حدود یک سوم کاهش یافته است.