• صفحه اصلی
  • » احمد شیرزاد: دولت نشان داد که انتقاد مشکلی بوجود نمی‌آورد...

» شیرزاد

احمد شیرزاد: دولت نشان داد که انتقاد مشکلی بوجود نمی‌آورد

خوشرویی دولتمردان در شنیدن انتقادات تند در مورد تصمیمات هسته‌ای، در عمل الگوی خوبی ارائه کرده است که باید برای همیشه از آن درس گرفت و باید بدانیم اگر انتقادی حتی به رسمی‌ترین سیاست کشور مطرح شود،‌ مشکلی بوجود نمی‌آید.

شیرزاد: امام در صدد برداشتن انحصار سیاسی از صحنه كشور بود

احمد شیرزاد گفت :”امام تلاش می‌كرد مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز را به یك چشم نگاه كند.”