• صفحه اصلی
  • » نامه سید محمد خاتمی به شیخ الازهر در محکومیت کشتار شیعیان مصر...

» شیخ الازهر

نامه سید محمد خاتمی به شیخ الازهر در محکومیت کشتار شیعیان مصر

سید محمد خاتمی با ارسال نامه ای به امام اکبر شیخ جامع الازهر، دکتر احمد محمد احمد الطیب ضمن ابراز تأسف و محکوم کردن قتل شیعیان در مصر، خواستار ایفای نقش علما و متفکران مسلمان در ترغیب سیاستمداران برای پیگیری این برادر کشی شد.