• صفحه اصلی
  • » جلسه شورای عالی علوم دوباره لغو شد...

» شورای عالی

جلسه شورای عالی علوم دوباره لغو شد

به دلیل اجبار قانونی که در زمینه گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه داریم این جلسه باید اردیبهشت ماه برگزار شود.