• صفحه اصلی
  • » 5 عضو بازداشتی، شورای شهر رشت را از حد نصاب انداخت...

» شورای شهر رشت

5 عضو بازداشتی، شورای شهر رشت را از حد نصاب انداخت

جلسات شوراي اسلامي شهر رشت به دليل از حدنصاب افتادن كه ناشي از دستگيري‌هاي اخير تعدادي از اعضاي اين شورا مي‌باشد تا اطلاع ثانوي برگزار نخواهد شد.