• صفحه اصلی
  • » دبیر انجمن خودروسازان: احمدی نژاد در حالی از قیمت خودرو انتقاد می کند که مصوبه دولت...

» شورای رقابت

دبیر انجمن خودروسازان: احمدی نژاد در حالی از قیمت خودرو انتقاد می کند که مصوبه دولت است

در حالی که شورای رقابت در تکاپوی تعیین قیمت 10 روزه برای خودروهای داخلی است، دبیر انجمن خودروسازان با تأکید براینکه دولت باید تکلیف شرکت‌های خودروسازی را در خصوص چگونگی قیمت خودرو مشخص کند، گفت:‌ در حال حاضر قیمت‌های خودروسازان قانونی بوده و براساس مصوبه دولت است.