• صفحه اصلی
  • » پیام هاشمی رفسنجانی به همایشی که برگزار نشد؛ شهید بهشتی گفت: آسیاب به نوبت...

» شهید دکتر سید محمد بهشتی

پیام هاشمی رفسنجانی به همایشی که برگزار نشد؛ شهید بهشتی گفت: آسیاب به نوبت

انديشه‌هاي سياسي شهيد بهشتي، مرزهاي محدود فكري آن زمان را مي‌پيمود و در وراي مباحث اسلامي و انساني، مطرح مي‌شد. به گونه‌اي كه انسان، در تفكرات ايشان بيش از هر چيز، يك موجود معقول مختار است كه بايد زندگي فردي و اجتماعي خويش را براساس برداشت‌هاي فردي و تلفيق آن با خرد جمعي، براي خير دنيا و آخرت بسازد.

نما آوا / بهشتی همچنان مظلوم …

نما آوا / بهشتی همچنان مظلوم …