• صفحه اصلی
  • » هشتمین قسمت فیلم کوتاه محمد نوری‌زاد با عنوان «شعبون بی‌مخ‌ها»...

» شعبون بی مخ ها

هشتمین قسمت فیلم کوتاه محمد نوری‌زاد با عنوان «شعبون بی‌مخ‌ها»

شعبون بی مخ ها درهمه ی ادوار تاریخی شان تماشایی بوده اند. در زمان ما تماشایی ترند. علت را در این بدانید که هر عربده ای که می کشند بلافاصله در هزاران شبکه ی مجازی تکثیر می شود… شعبون ها روحانی و غیرروحانی ندارند… این فیلم کوتاه، داستان یک روحانی است که متاسفانه جهل را بر طبق اخلاص می نهد و از آن تن پوشی برای فریب مردمان می دوزد.

چهارمین قسمت فیلم کوتاه محمد نوری‌زاد با عنوان «شعبون بی‌مخ‌ها»

در این فیلم در کنار تصاویری از شعبان جعفری و دکتر مصدق بهمراه تصاویری از کتک خوردن مردم در خیابان ها در سال های اخیر، به مقوله استقبال مردم از مسئولین و همچنین نمونه هایی از رفتارهای آن ها در قبال علی مطهری نماینده مجلس و سردار علایی پرداخته ام. همچنین در کنار نمایش توهین های بسیجیان به فائزه هاشمی رفسنجانی و شکستن شیشه ماشین های مردم توسط بسیجی ها، با رهبری سخن گفته ام.